Oświadczenie o prawach autorskich

Zobowiązanie do złożenia sprawozdania z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków

Wzór wniosku o dofinansowanie inicjatywy charytatywnej (wzór nr 8)

Wzór wniosku o dofinansowanie wydawnictwa (wzór nr 7)

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu projektu wdrożeniowego (wzór nr 6)

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu materiałów naukowych, dydaktycznych (wzór nr 5)

Wzór wniosku o dofinansowanie imprezy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej (wzór nr 4)

Wzór wniosku wyjazdowego, przyjazdowego (wzór nr 3)

Wzór wniosku o stypendium naukowe (wzór nr 2)

Wzór wniosku o dofinansowanie badań naukowych (wzór nr 1)

Umowa o wykorzystaniu samochodu prywatnego do celów służbowych

Rachunek do umowy o dzieło

Rachunek do umowy zlecenie

Protokół końcowy odbioru prac sporządzony między Zleceniodawcą a Fundacją.

Umowa zlecenie pomiędzy Fundacją a Wykonawcą prac

Umowa o dzieło pomiędzy Fundacją a Wykonawcą prac

Przykład umowy między firmą zewnętrzną (Zleceniodawcą) a Fundacją.

Wniosek do Fundacji o realizację projektu / prac zleconych za pośrednictwem prac zleconych